Sazinieties ar mums

SIA "Saimniecības preces"
SIA "Saimniecības preces"
Piedrujas ielā 18, Rīga
Reģ.numurs: 40003511960
Banka: Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV72HABA0001408058203
Telefons
+371 67113337, +371 26621999

Fakss
+371 67139093
Saziņas forma